Poseł Michał Jaros pisze do dolnośląskich szkół. "Nie ma zgody na zastraszanie uczniów i nauczycieli!" - Twardogorainfo.pl

Poseł Michał Jaros pisze do dolnośląskich szkół. “Nie ma zgody na zastraszanie uczniów i nauczycieli!”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało, że będzie wyciągać konsekwencje prawne jeśli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział. Poseł Michał Jaros staje w obronie nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców.

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska przekazała w komunikacie, że:

Mamy sygnały, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach. Naszym obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na takie informacje

Groźby uzasadniane są tym, że takie zachowanie nauczycieli miałoby ”powodować zagrożenie w czasie epidemii i uwłaczać etosowi ich zawodu”.

Kuratorzy oświaty zostali poproszeni o sprawdzenie czy takie sytuacje miały miejsce w ich regionie i jaka była na nie reakcja dyrektów szkół.

Zgodnie z oświadczeniem, jeśli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami w nich uczestniczyli, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

Podjęcie takich kroków, MEN tłumaczy brakiem zgody na zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań.

“List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli”

Roman Kowalczyk skierował do placówek oświatowych pismo, w którym zwraca się do nauczycieli:

Każdy w Rzeczypospolitej ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie, ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji – młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują

Taki ton listu tylko podburzył nastroje pracowników oraz rodziców uczniów.

Dolnośląski Kurator Oświaty nie ukrywa swojej opinii na temat protestów. Wyraźnie określa swoje oczekiwania wobec pracowników oświaty:

Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina).

Cały list dostępny tutaj.

Nie ma zgody na zastraszanie uczniów i nauczycieli!”

Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej oburzyła społeczeństwo. Jednym z dolnośląskich posłów, który stanął w obronie nauczycieli, uczniów i dyrektorów był Michał Jaros.

Poseł z Wrocławia wystosował pismo do szkół podstawowych i średnich znajdujących się w Aglomeracji wrocławskiej. Zadeklarował pełne wsparcie prawne dla wszystkich pracowników placówek oświatowych i uczelni wyższych. Na pomoc prawnika mogą liczyć również uczniowie i studenci, którzy spotkali się z restrykcjami i prześladowaniami ze strony instytucji państwowych za wyrażanie swoich poglądów oraz uczestnictwo w Strajku Kobiet.

Nie ma mojej zgody na zastraszanie kogokolwiek i wyciąganie konsekwencji w imię zgubnej partyjnej ideologii – podkreśla Poseł Jaros.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Poselskim znajdującym się przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu, a także pod numerem telefonu 510 126 096, luz za pośrednictwem e-mail michal.jaros@sejm.pl

Więcej z Twardogorainfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *