Wyniki głosowania w TBO. Mieszkańcy stawiają na bezpieczeństwo - Twardogorainfo.pl

Wyniki głosowania w TBO. Mieszkańcy stawiają na bezpieczeństwo

15 września zakończyło się głosowanie na projekty zakwalifikowane do Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Zobacz, na jakie projekty głosowali mieszkańcy Twardogóry.
UM Twardogóra

Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części pieniędzy z budżetu gminy na wybrany przez mieszkańców projekt.

Od 1 do 15 września trwało głosowanie na jeden z dziewięciu projektów, zakwalifikowanych do Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Twardogóry mieli rzeczywistą możliwość do współdecydowania, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu gminy.

Zobacz też: Dzisiaj rozpoczęło się głosowanie w Twardogórskim Budżecie Obywatelskim

Jak wyglądało głosowanie?

Wszyscy mieszkańcy gminy Twardogóra mogli wziąć udział w głosowaniu. Głosowanie odbywało się w kilku formach:

  • tradycyjnie: mieszkańcy mogli osobiście oddać swój głos w jednym z pięciu przeznaczonych na to miejsc – UMiG, GOSiR, Biblioteka Publiczna, ZGM i ZGK
  • drogą pocztową
  • przez ePUAP

Na liście znalazło się 9 projektów. Każdy mieszkaniec mógł wybrać jeden, który uważał, że jest najkorzystniejszy dla gminy. Szczegółowe opisy projektów znajdują się poniżej:

Opisy projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego- część 2

Opisy projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego- część 1

W głosowaniu wzięło łącznie udział 1734 mieszkańców. Ze względu nieczytelność niektórych danych na karcie do głosowania, brak danych osobowych i adresowych, brak podpisu, brak znaku X przy wybranym projekcie, bądź wielokrotnie oddany głos przez tą samą osobę, za ważne uznano 1504 głosów.

Pula środków wynosiła 100 tysięcy. Projekty, które otrzymały największą liczbę głosów, zgodnie z Uchwałą NR XXXV.278.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 marca 2021r. w sprawie Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego, zostaną przekazane do realizacji, aż do wyczerpania środków z puli.

Jeżeli pozostałe środki finansowe, nie pozwolą na realizację kolejnego projektu, znajdującego się na kolejnej pozycji na liście, za rekomendowany uznaje się następny projekt znajdujący się na liście (w sytuacji gdy ten kolejny mieści się w kwocie, która pozostała do rozdysponowania). Zasada ta stosowana była aż do wyczerpania kwoty.

Zobacz też: Ostatni dzień głosowania w TBO. Sprawdź na jaki projekt zagłosować

Wyniki głosowania

Mieszkańcy postawili na bezpieczeństwo i projekt, który otrzymał największą liczbę głosów to “Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego”. Projekt ten otrzymał aż 1137 głosów. Na projekt zostanie przeznaczone 63 400 zł.

Drugi projekt, który otrzymał największą ilość głosów to “Powrót do normalności poprzez aktywności – kulturalne odmrożenie Twardogóry i okolic”, natomiast środki finansowe z puli nie pozwoliły na jego realizację. Według zasady opisanej wyżej, projekt, który był brany pod uwagę, to kolejny na liście z największą liczbą głosów, którego szacunkowy koszt mieści się w puli (100 tysięcy). Biorąc od uwagę powyższe zasady, drugim projektem przeznaczonym do realizacji został “Siłownia plenerowa w Twardogórze”, a jego szacunkowy koszt wyniesie 32 000 zł. Oba projekty zostaną ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Tabelka ze szczegółowymi wynikami:

Lp.Nazwa projektuSzacunkowy kosztLiczba ważnych głosów
1.Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego63 400 zł1137
2.Powrót do normalności poprzez aktywności – kulturalne odmrożenie Twardogóry77 000 zł117
3.Leśna hasanka57 367 zł81
4.Siłownia plenerowa w Twardogórze32 000 zł76
5.Zadbajmy o wolno żyjące koty, jeże i wiewiórki20 000 zł41
6.Bezpłatna kastracja i sterylizacja zwierząt właścicielskich20 500 zł30
7.Wymiana nawierzchni placu betonowego przy scenie teatralnej46 000 zł14
8.Uzupełnienie boiska w urządzenia siłowe i altanę34 000 zł4
9.Wymiana nawierzchni sceny teatralnej przy ogródkach działkowych36 000 zł4